Reglement inzake het toekennen van eretitels aan schepenen en gemeenteraadsleden