Logo en huisstijl

Het gemeentelijk logo en de huisstijl werd in 2015 ontwikkeld door De Poedelfabriek. Het logo stelt de brug over het kanaal voor. De brug, die wordt voorgesteld als een liggende letter K, bevat 3 constructieve onderdelen/takken die de 3 deelgemeenten symboliseren. De 2 golven representeren water en kanaal.

In 2019 kreeg de huisstijl een opfrisbeurt naar aanleiding van het integratietraject. De gemeente en het OCMW werden samen het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos. Het bestuur nam deze gelegenheid te baat om haar communicatiekanalen te vernieuwen, zo kwam er in november 2019 een volledig vernieuwde versie van de website en het informatieblad. Bovendien werden verschillende variaties op het gemeentelijk logo uitgewerkt voor elke deelentiteit van het bestuur, en dit om de herkenbaarheid van elke entiteit te versterken binnen het grotere geheel.