Toegankelijkheid

Het lokaal bestuur van Kapelle-op-den-Bos heeft eind 2023 een algemene visie rond mobiliteit ikv toegankelijkheid voor minder mobiele personen opgesteld. Het afgelopen jaar werden de knelpunten (bv. te hoge boordstenen aan oversteekplaatsen op drukke punten) in kaart gebracht en werd een fasering voor de uitvoering vanaf 2024 vastgelegd. De betrokken aannemer heeft echter vroeger dan gepland al een aantal aanpassingen kunnen uitvoeren op volgende locaties:

- Kerselaarlaan

- K. Muyldermanslaan

- Schoolstraat

- Oudstrijdersstraat aan Het Kiezeltje

O.a. het plaatsen van verlaagde boordstenen om de toegankelijkheid te verbeteren, wordt ook toegepast in grote projecten zoals bv. de heraanleg van Marktplein en Mechelseweg.

In de komende 3 jaar worden nog andere locaties op dezelfde manier aangepast.

Toegankelijkheid omvat naast fysieke aspecten ook psychosociale, informatieve en communicatieve aspecten. De verwevenheid en het aanvullende karakter van elk van die deelaspecten zorgen ervoor dat gebruikers mogelijkheden krijgen om te functioneren binnen onze fysieke bebouwde omgeving.