Projecten

Klik op de dorpskernen onderaan de pagina en ontdek de projecten!

De komende jaren staan er heel wat projecten in de steigers die het uitzicht van onze gemeente zullen veranderen. Al deze projecten kaderen in het beleids- en meerjarenplan van het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur zet alles op alles om de weginfrastructuur aan te pakken, om pleinen, kruispunten en schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, om het openbaar domein duurzamer en groener te maken zodat elke burger de positieve gevolgen ervan kan ervaren.

Naast wegenwerken en ruimtelijke uitvoeringsplannen (de zgn. RUP's) krijgt ook de gebouwinfrastructuur de nodige aandacht met duurzaamheid, een betere dienstverlening voor de burger en aangename werkomstandigheden voor het personeel als belangrijkste hoofddoelen.

Het lokaal bestuur wil inzetten op elke dorpskern. Er wordt gefocust op duurzame ontwikkeling met ontharding en vergroening in een aangename, leefbare omgeving. De komende jaren zullen hemelwater- en droogteplannen opgesteld worden die ons moeten wapenen tegen het veranderende klimaat.

In dit overzicht kan je verder doorklikken voor meer informatie over de individuele projecten.