Omgevingsraad

De omgevingsraad heeft als doel het bevorderen van een integraal en kwaliteitsvol beleid rond openbare ruimte in de breedst mogelijke zin en behartigt daarbij de belangen van alle inwoners en gebruikers van de ruimten op ons grondgebied.

De omgevingsraad is opgedeeld in twee stuurgroepen. Binnen deze stuurgroepen worden allerlei thema’s besproken en van daaruit kunnen er werkgroepen worden opgericht.

  • Stuurgroep  Ruimte
    Hier ligt de focus op ruimtelijk beleid, mobiliteit, lokaal ondernemen en wonen.
  • Stuurgroep Duurzaamheid
    Hier ligt de focus op milieu en klimaat, trage wegen en landbouw.

Stemgerechtigde leden uit de stuurgroepen vormen samen de kerngroep:

- Tim Hermans: voorzitter + afgevaardigde uit de stuurgroep ruimte

- Hugo De Haes: afgevaardigde uit de stuurgroep duurzaamheid

- Dieter Wuyts: plaatsvervanger afgevaardigde stuurgroep ruimte

- Marc Sterckx: plaatsvervanger afgevaardigde stuurgroep duurzaamheid

- Gerda Robberechts: plaatsvervanger afgevaardigde stuurgroep duurzaamheid