Vrijetijdsraad

De vrijetijdsraad bundelt alles wat met vrije tijd en welzijn te maken heeft: cultuur, sport, jeugd, erfgoed, toerisme, internationale samenwerking, welzijn,... Binnen deze raad worden werkgroepen en projectgroepen opgericht. Zo krijgen verenigingen en geïnteresseerde burgers meer kansen om samen te werken met elkaar en met het lokaal bestuur! 

Samenstelling vrijetijdsraad

De vrijetijdsraad is samengesteld uit een open forum, een kerngroep, stuurgroepen, werkgroepen en denkgroepen. Onderaan de pagina vind je het huishoudelijk regelement met meer informatie over de samenstelling. 

Kerngroep

In de kerngroep zetelen 2 afgevaardigden en 2 plaatsvervangers van elke stuurgroep. Deze afgevaardigden zijn de stemgerechtigde leden van de vrijetijdsraad. Meer informatie over de samenstelling en bevoegdheden van de kerngroep kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement onderaan de pagina. 

 • Voorzitter: Ben Stevens
 • Ondervoorzitter: Gregory Nagels
 • Secretaris: Raf De Donder

Klik rechts op verslagen om de verslagen van deze vergaderingen te raadplegen. 

De vrijetijdsraad is opgedeeld in 4 stuurgroepen. Binnen deze stuurgroepen worden allerlei thema’s besproken en van daaruit kunnen er werkgroepen worden opgericht. 

 • Bewegen en gezondheid
  Binnen deze stuurgroep behoort alles wat met welzijn te maken heeft. Meer bewegen en sporten maakt ons fitter en gezonder, we leven er langer door en voelen ons beter: “Mens sana in copore sano”. Kortweg gaat onze levenskwaliteit erop vooruit. Reden te meer om thema’s rond gezondheid en bewegen te linken met elkaar via deze stuurgroep!

 • Opvoeden en opgroeien
  Binnen de stuurgroep opvoeden en opgroeien zien we alles wat te maken heeft met kinderen, jongeren en het gezin. Kinderen zijn de toekomst van onze gemeente. Het welzijn van deze groep wordt steeds belangrijker en duidelijker in onze maatschappij. Als gemeente willen we dan ook zo goed mogelijk samenwerken met alle partners, om een zo goed mogelijk netwerk te vormen voor kinderen, jongeren en gezinnen.

 • Cultuur en erfgoed
  Binnen deze stuurgroep wordt aandacht besteed aan cultuur in de brede zin van het woord, op maat van onze gemeente, met de eigen kenmerken, met respect voor het erfgoed en met respect voor het Nederlands karakter: actieve kunstbeoefening, sociaal-cultureel werk, vormingswerk, literatuur, socio-culturele vrijetijdsbesteding, beschermen van erfgoed, en in beperkte mate toerisme.

 • Samenleven en sociale inclusie
  Binnen de stuurgroep samenleven en sociale inclusie wordt er vooral aandacht besteed aan 
  hoe we iedereen binnen de gemeente kunnen betrekken. In de huidige maatschappij zijn er 
  steeds meer diverse groepen aanwezig. Binnen deze cluster vinden we het belangrijk om 
  deze groepen te bereiken en betrekken in de werking.

In de stuurgroepen zetelen zowel verenigingen, organisaties, geïnteresseerde burgers als deskundigen die een enthousiaste inbreng kunnen leveren aan het verder uitbouwen van een kwaliteitsvol vrijetijds- en welzijnsbeleid binnen de verschillende sectoren. Wil je graag deelnemen aan één van deze vergaderingen? Klik op agenda om de eerst volgende vergaderingen en agendapunten te bekijken!