Reglement inzake de toekenning en het gebruik van de Kapellebon ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie - beslissing - 2020/OR/031