Aanpassing reglementen lokaal bestuur voor de toekenning van een Kapellebon - 2021/OR/011