Aanpassing gemeentelijk reglement inzake de afgifte en het beperken van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten vanaf 1/1/2021 - Beslissing - 2020/GR/211