Belastingreglement op de aansluiting op het openbaar rioleringsnet - 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - beslissing - 2019/GR/345 - aanpassing coronacrisis

Datum bekendmaking vrijdag 05 juni 2020
Datum besluit woensdag 18 december 2019
Datum zitting maandag 16 december 2019