Belasting op totale oppervlakte aangewend voor de uitoefening van beroepsactiviteiten

Datum bekendmaking vrijdag 25 januari 2019
Datum besluit vrijdag 04 januari 2019
Datum zitting vrijdag 21 december 2018