Afschrift kiezerslijst

Datum besluit donderdag 14 maart 2019
Datum zitting woensdag 13 maart 2019