Ligging Kapelle-op-den-Bos

Kapelle-op-den-Bos ligt in het noorden van de provincie Vlaams-Brabant, grenzend aan de provincie Antwerpen. De huidige gemeente Kapelle-op-den-Bos ontstond in 1977 uit de samenvoeging van de voormalige gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Nieuwenrode en Ramsdonk.

Kapelle-op-den-Bos is een landelijke gemeente met een totale oppervlakte van 15,3223 km2.

Buurgemeenten zijn in het noorden Willebroek, in het oosten Mechelen en Zemst, in het zuiden Grimbergen en Meise en in het westen Londerzeel.

De autosnelweg A12 (Antwerpen - Brussel) en het Zeekanaal van Willebroek (Rupel - Brussel) vormen twee belangrijke verbindingsassen voor onze gemeente. De A12 vormt een zeer voorname verkeersas voor onze gemeente. Via Londerzeel worden wij langs de A12 verbonden met de twee grootsteden Brussel en Antwerpen. Het kanaal daarentegen heeft echter een zekere invloed op het sociale leven van de Kapellenaar.

Deze waterweg verdeelt de gemeente in twee delen waardoor Kapelle - Oost als het ware toch voor een deel wordt afgesloten van het centrum van de gemeente. De spoorlijn Gent St.- Pieters - Mechelen doorkruist onze gemeente (er is een stopplaats aansluitend op de dorpskern van Kapelle-op-den-Bos).

Kapelle-op-den-Bos telt 27 km buurtwegen van groot verkeer en 68 km andere verharde wegen.

Kapelle-op-den-Bos bevindt zich in het verstedelijkte gebied tussen Antwerpen en Brussel. Dit gebied was vroeger sterk geïndustrialiseerd. Vooral langsheen het kanaal vonden verschillende industriële activiteiten plaats. Deze activiteiten zijn vandaag grotendeels verdwenen. In Kapelle-op-den-Bos is momenteel nog het cementverwerkende bedrijf Eternit langsheen het kanaal gevestigd. De bevolking, tewerkgesteld in de tertiaire sector, is vooral aangewezen op de steden Mechelen, Antwerpen en Brussel.

De dorpskern van Kapelle-op-den-Bos heeft een vrijwel stedelijk karakter. In de kern bevinden zich de administratieve diensten, het station, de belangrijkste sportinfrastructuur zoals het gemeentelijk zwembad, de sportvelden van het Sint-Theresiacollege en NV Eternit en diverse horeca- en handelszaken. Ramsdonk, waar twee monumenten de trekpleister zijn en Nieuwenrode, waar in de geklasseerde oude pastorie het gemeenschapscentrum en de cultuurdienst zijn ondergebracht, behielden eerder hun landelijke karakter. De laatste jaren werden verschillende woonwijken aansluitend op de verschillende dorpskernen, aangelegd en ze zijn er dan ook mee vergroeid. Verspreid over de gemeente bevinden zich bovendien een aantal kleine bedrijven.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be