Nieuws


24 Nov 2014

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos  gaat over tot de aanwerving van één (m/v)

BIBLIOTHECARIS – B1-B3 – STATUTAIR

Voltijdse aanwerving (38/38).

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.
Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

Toelatingsvoorwaarden : Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte of de Zwitserse Bondstaat.

Vandaag:

AFSCHAKELPLAN

www.offon.be www.winterklaar.be 

www.risico-info.be

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum 015 71 32 71
Politiezone KLM 0800 90 333
Brandweer Londerzeel 052 30 91 08
Huisartsenwachtpost 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen 0903 39 969
Wachtpost apothekers 0903 922 48
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be