Nieuws


17 Okt 2016

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat in de vakanties (krokus- en paasvakantie 2017) over tot de tijdelijke rekrutering van jobstudenten in contractueel verband voor de Buitenschoolse Kinderopvang.

Voorwaarden:

  • 17 jaar zijn of worden in het jaar 2017;
  • relevante ervaring met kinderopvang / jeugdbeweging is een pluspunt;
  • geen veroordelingen hebben opgelopen die het werken met kinderen uitsluit;
  • medisch geschikt zijn.

Bruto uurloon: € 10,79

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum: 015 71 32 71
Politiezone KLM: 0800 90 333
Brandweerzone Vlaams-Brabant West: 112
Huisartsenwachtpost: 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen: 0903 39 969
Wachtpost apothekers: 0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be