Nieuws


12 Aug 2015

‘Wegvanwater’ was een kunst- en bewustmakingsproject van gc de oude pastorie met het kanaal Brussel-Willebroek als rode draad voor kleine en grote kunstenaars en voor iedereen die voeling heeft met deze weg van water. Tijdens dit project in 2013 werd de basis gelegd om twee blijvende kunstwerken te plaatsen aan de Calandrokaai. In 2014 werd hard gewerkt aan de realisatie.

Vandaag:

 

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum 015 71 32 71
Politiezone KLM 0800 90 333
Brandweer Londerzeel 052 31 94 80
Huisartsenwachtpost 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen 0903 39 969
Wachtpost apothekers 0903 99 000
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be