Nieuws


30 Aug 2016

Naar aanleiding van de 41ste braderie op vrijdag 2 september e.k. worden volgende verkeersmaatregelen genomen:

Zijn gesloten voor alle verkeer van 02/09/2016 om 13.00 u. tot 03/09/2016 om 02.00 u.:

  • Mechelseweg (vanaf het kanaal tot aan de kerk)
  • Marktstraat

Er is alleen plaatselijk verkeer toegelaten van 02/09/2016 om 13.00 u. tot 03/09/2016 om 02.00 u. in:

  • Pastoriestraat
  • Westdijk (tussen Kerselaarlaan en Mechelseweg)
  • K. Muyldermanslaan

Er is alleen plaatselijk verkeer mogelijk van 02/09/2016 om 07.00 u. tot 03/09/2016 om 02.00 u. in:

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum: 015 71 32 71
Politiezone KLM: 0800 90 333
Brandweerzone Vlaams-Brabant West: 112
Huisartsenwachtpost: 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen: 0903 39 969
Wachtpost apothekers: 0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be