Nieuws


20 Okt 2014

Naar aanleiding van de nieuwbouwwerken aan de Vrije Basisschool De Pepel in de Mechelseweg wordt het eerder ingestelde enkelrichtingsverkeer tussen de Oudstrijdersstraat en de Boneveldstraat tijdelijk vervangen door dubbelrichtingsverkeer met verkeerslichten. Om deze tijdelijke hinder te vermijden, kan u nog steeds omrijden via de Hoogveldweg.

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum 015 71 32 71
Politiezone KLM 0800 90 333
Brandweer Londerzeel 052 30 91 08
Huisartsenwachtpost 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen 0903 39 969
Wachtpost apothekers 0903 922 48
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be