Nieuws


30 Okt 2014

Na opmeting van de betreffende percelen in de Pastoriestraat (634m²) en de E. Claesstraat (664m²), respectievelijk eigendom van de kerkfabriek Sint-Niklaas en van het gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos, kan overgegaan worden tot ondertekening van de notariële akte voor ruil van gronden. De gemeenteraad besliste unaniem om, zoals eerder overeengekomen,  over te gaan tot een ruil zonder enige opleg voor beide partijen.

Vandaag:

AFSCHAKELPLAN

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum 015 71 32 71
Politiezone KLM 0800 90 333
Brandweer Londerzeel 052 30 91 08
Huisartsenwachtpost 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen 0903 39 969
Wachtpost apothekers 0903 922 48
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be