Nieuws


23 Nov 2015

Tijdens een infoavond op 25 november 2015 om 19.30 u. in de Parochiezaal van Ramsdonk worden de plannen en het ontwerp voor de erfgoedsite met kerk, pastorie, Lourdesgrot en begraafplaats gepresenteerd, toegelicht en verduidelijkt.

Programma:

  • Verwelkoming en inleiding door Ria Devos, Schepen Onroerend Erfgoed.
  • Uiteenzetting resultaten vooronderzoek door Herwig Beyaert, dossier-verantwoordelijke architectenbureau Bressers Gent en studiebureau BVP.
  • Voorstelling van de toekomstvisie en voorontwerp voor de site.
  • Vragen en suggesties.

 

Vandaag:
Telefoonnummers
Adminstratief centrum 015 71 32 71
Politiezone KLM 0800 90 333
Brandweer Londerzeel 052 31 94 80
Huisartsenwachtpost 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen 0903 39 969
Wachtpost apothekers 0903 99 000
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be