Nieuws


28 Jan 2015

De Westdijk (kanaalzijde richting Tisselt) zal vanaf 4 februari 2015, omwille van werkzaamheden aan het transformatorenstation t.h.v. de Kersdonck (grondgebied Tisselt),  tot het einde van de week afgesloten worden voor ALLE verkeer, ook voor fietsers.  Eandis voorziet een omleiding langs de overzijde van het kanaal. 

Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen zal het transformatorenstation worden gemoderniseerd op initiatief van Elia, tevens zullen er een aantal oudere installaties worden vervangen,  dit i.s.m. Eandis. Zo worden o.a. alle voedingskabels vanaf het transformatorenstation tot op het openbaar domein vervangen.

Vandaag:

AFSCHAKELPLAN

www.offon.be www.winterklaar.be 

www.risico-info.be

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum 015 71 32 71
Politiezone KLM 0800 90 333
Brandweer Londerzeel 052 31 94 80
Huisartsenwachtpost 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen 0903 39 969
Wachtpost apothekers 0903 99 000
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be