Nieuws


29 Sep 2016

In oktober gaan de lokale en federale politiediensten, op vraag van de provincie Vlaams-Brabant, extra controleren op rijden onder invloed. Extra aandacht zal ook gaan naar de chauffeurs van zware voertuigen en autocars en autobussen die leerlingen vervoeren. Deze acties moeten leiden tot minder verkeersslachtoffers.
‘In de provincie Vlaams-Brabant is er sinds meerdere jaren een ongevalspiek in oktober. Hoewel er steeds minder slachtoffers vallen bij verkeersongevallen met lichamelijk letsel daalt het aantal verkeersdoden in Vlaams-Brabant nog onvoldoende’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum: 015 71 32 71
Politiezone KLM: 0800 90 333
Brandweerzone Vlaams-Brabant West: 112
Huisartsenwachtpost: 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen: 0903 39 969
Wachtpost apothekers: 0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be