Nieuws


16 Apr 2014

Op initiatief van de nv Eternit, die het duurzaamheidbeleid van hun bedrijf bovenaan de agenda plaatsen, werden er in samenwerking met het gemeentebestuur verkeerslichten, volgens het concept “Rode Rem”, geplaatst in de Kuiermansstraat aan de oversteekplaats ter hoogte van hun vestiging.

Deze installatie kwam er na een studie waarbij via verkeerstellingen de verkeersstroom werd geanalyseerd, en die aantoonde dat er op bepaalde piekmomenten een groot aantal oversteekbewegingen op deze oversteekplaats plaatsvonden.

De “Rode Rem” is bedoeld om bestuurders van motorvoertuigen te laten vertragen wanneer zij te snel – hier meer dan 50 km/uur - de oversteekplaats naderen.

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum 015 71 32 71
Politiezone KLM 0800 90 333
Brandweer Londerzeel 052 30 91 08
Huisartsenwachtpost 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen 0903 39 969
Wachtpost apothekers 0903 922 48
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be