Nieuws


21 Aug 2014

Het is VERBODEN om fietsen achter te laten in en rond de voetgangerstunnel aan het station van Kapelle-op-den-Bos (Verbindingsweg/Spoorwegstraat). 
De fietsen dienen STEEDS GESTATIONNEERD te worden in de daartoe voorziene fietsenstallingen in de Spoorwegstraat.
Vanaf 1 september 2014 zal de gemeente toezicht houden en eventueel optreden. Fietsen die niet in de voorziene fietsenstallingen staan,  zullen worden opgehaald!
UITDRUKKELIJK verzoek om de fietsen in de daartoe voorziene fietsenstallingen in de Spoorwegstraat  te plaatsen!

 

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum 015 71 32 71
Politiezone KLM 0800 90 333
Brandweer Londerzeel 052 30 91 08
Huisartsenwachtpost 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen 0903 39 969
Wachtpost apothekers 0903 922 48
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be