Nieuws


07 Jul 2015

Net zoals vorige jaren wordt deze zomervakantie een inclusieve speelpleinwerking voor kinderen met een mentale beperking georganiseerd. Het hoofddoel van de inclusieve speelpleinen is om deze kinderen te integreren in de bestaande speelpleinwerking zodat ook zij kunnen genieten van spel en plezier. Er wordt een afzonderlijke ruimte voorzien met aangepast spelmateriaal en een snoezelruimte waar de kinderen tot rust kunnen komen… Dit alles onder begeleiding van opgeleide monitoren. De activiteiten gaan door van 27 juli 2015 tot 31 juli 2015 en van 3 augustus 2015 tot 7 augustus 2015 in het jeugdontmoetingscentrum, Guido Gezellelaan 2, telkens van 09.00 u. tot ca. 16.15 u. Er is opvang voorzien vanaf 8.30 tot 17.00 u. Deze opvang wordt begeleid door de monitoren van de speelpleinwerking.

Vandaag:

 

 

Telefoonnummers

Adminstratief centrum 015 71 32 71
Politiezone KLM 0800 90 333
Brandweer Londerzeel 052 31 94 80
Huisartsenwachtpost 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen 0903 39 969
Wachtpost apothekers 0903 99 000
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be