Nieuws


02 Dec 2016

De federale overheid heeft onlangs het licht op groen gezet voor het betalen van de tweede schijf van het verkeersveiligheidsfonds voor het jaar 2011. Het ministerieel besluit hieromtrent is verschenen in het staatsblad. Het volledige bedrag wordt verdeeld onder de federale politie en de lokale politiezones op basis van een aantal vaste criteria zoals het aantal verkeersongevallen, het aantal km gewestwegen, het aantal controles e.d. De uitbetaling van deze achterstallen liep vertraging op door een gebrek aan de nodige uitvoeringsbesluiten. De voorbije twee jaar werden de achterstallige centen van 2009 en 2010 gestort en nu betreft het de achterstallen van 2011. Voor de politiezone KLM betekent dit een bijkomende inkomst van € 143.054,00.

Vandaag:

Telefoonnummers

Adminstratief centrum: 015 71 32 71
Politiezone KLM: 0800 90 333
Brandweerzone Vlaams-Brabant West: 112
Huisartsenwachtpost: 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen: 0903 39 969
Wachtpost apothekers: 0903 99 000

 


Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be