Nieuws


01 Jul 2015

Tijdens de zomervakantie, van dinsdag 7 juli tot en met vrijdag 10 juli 2015, organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de Sportraad een sportweek voor kleuters.
Deze kleutersportweek vindt plaats in en rond de sportaccommodatie van het Sint-Theresiacollege, Veldstraat 11 te Kapelle-op-den-Bos.

De sportweek is toegankelijk voor kleuters geboren in 2011, 2010 en 2009, wonend of schoolgaand in de gemeente Kapelle-op-den-Bos.

Met speelse en doordachte oefenvormen worden algemene bewegingsvaardigheden aangeleerd, maar ook knutselen, tekenen en andere creatieve activiteiten komen aan bod.  Dit alles onder leiding van bekwame sportinitiators en monitoren (opleiding kleuteronderwijs, lichamelijke opvoeding).

Vandaag:

Zomeraanbod 2015 

Zomerkleutersportweek = VOLZET! 

Image

Telefoonnummers

Adminstratief centrum 015 71 32 71
Politiezone KLM 0800 90 333
Brandweer Londerzeel 052 31 94 80
Huisartsenwachtpost 03 886 16 16
Wachtpost tandartsen 0903 39 969
Wachtpost apothekers 0903 99 000
Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be