Zorgzame buurten

Het lokaal bestuur gaat van start met het project ‘je buurt aan zet’.

In samenwerking met vzw Zorg-Saam willen ze te weten komen van de buurtbewoners zelf wat er leeft in hun buurt.
Eind mei 2020 werd als eerste buurt ‘Oxdonk’ bevraagd. Later worden nog andere buurten bevraagd.

De ervaringen en suggesties van buurtbewoners zijn voor het lokaal bestuur van groot belang om nog meer een idee te krijgen van wat er leeft in een bepaalde buurt.
Na het verwerken van de gegevens is het de bedoeling dat de buurt geïnformeerd wordt over de resultaten. Samen kunnen dan initiatieven uitgewerkt worden.

Fijn dat het lokaal bestuur oor heeft naar de mening van alle Kapellenaars en wil gaan voor warme(re) buurten.