Woonloket 3Wplus

Bij het woonloket kan je terecht voor:

- begeleiding en advies i.v.m. premies rond bouwen, wonen en energie

- info over de Vlaamse energielening en energiebesparende maatregelen

- advies en informatie over levenslang wonen

- info over sociale huisvesting

- klachten over woningkwaliteit

- info over leegstand, verwaarlozing en conformiteitsattest

- juridische info over huren en verhuren