Winterdienst

Tijdens de wintermaanden treedt het gemeentelijk preventieplan in werking. In die periode staat een team strooiwachters paraat. In opdracht van de gemeente staan strooiwagens ter beschikking en is er een voorraad zout die regelmatig wordt aangevuld. Er wordt ook steeds manueel gestrooid op de fietspaden, de brug en in de omgeving van scholen en kerken.

In overleg met politie en hulpdiensten worden in eerste instantie de wegen met de hoogste prioriteit gestrooid. Het gaat dan voornamelijk over verbindingswegen met veel verkeer en busroutes. In tweede instantie komen de woonwijken en verkavelingen aan de beurt.

Bij algemene sneeuwval wordt steeds voorrang gegeven aan de prioritaire wegen, zodat elke weggebruiker binnen een aanvaardbare afstand een bestrooide weg kan bereiken. De fietspaden en de langsweg worden sneeuwvrij gehouden met een kleinere veegmachine. 

We rekenen op de burgerzin van elke inwoner om zijn/haar stoep ijs- en sneeuwvrij te houden. Dit is ook opgenomen in het politiereglement.