Wilgenplein

Onze diensten hebben gemerkt dat de boom centraal op het Wilgenplein niet meer te redden valt. In het kader van de vergroening van onze woonwijken is dat uiteraard zeer te betreuren. We willen daarom dan ook op korte termijn werk maken van het herstel en de opwaardering van deze locatie.
Concreet willen we het plein ontharden en licht verlaagd uitvoeren. Op de afbeelding is te zien hoe we de centrale zone iets ruimer willen 
uitgraven zodat het oppervlaktewater optimaal kan infiltreren.
We voorzien de aanplanting van een nieuwe wilg en bijkomende lage heesters en grassen. De integratie van een zitbank blijft ook aanwezig.
Het lokaal bestuur is er van overtuigd dat deze ingrepen een duidelijk positief effect zullen hebben op zowel het algemeen uitzicht als de 
klimaatrobuustheid van de wijk.