WIKA werft aan

WERFRESERVE DEELTIJDSE SCHOONMA(A)KER(STER)
IN CONTRACTUEEL VERBAND

(E1 – E3) WERFRESERVE GELDIG VOOR EEN PERIODE VAN DRIE JAAR

De functiebeschrijving, inschrijvingsformulier kandidatuurstelling en de volledige voorwaarden kunnen bekomen worden bij de Projectvereniging Wika, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos of via email: info@dedruppelteen.be

Bijkomende inlichtingen kunnen telefonisch ingewonnen worden op het telefoonnummer 015 71 16 85 (vragen naar beheerder).

Kandidaturen dienen uiterlijk op woensdag 29 mei 2024 toe te komen (datum van ontvangst bij de Projectvereniging Wika is bepalend!). Zij worden gericht aan de Projectvereniging Wika, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos met vermelding kandidatuurstelling.

Kandidaten gebruiken het verplichte inschrijvingsformulier om hun kandidatuur te stellen. Zij voegen tevens een uitgebreid curriculum vitae toe.

Profiel: Geen diplomavereiste. Bereidheid tot werken op onregelmatige tijdstippen met inbegrip van avond- en weekendwerk.

JOBSTUDENTEN / WEEKENDWERKERS / FLEXI-JOBBERS voor de functie van redder tijdens de vakantiemaanden (juli – augustus – september 2024) en tijdens de weekends.

Je kunt je kandidatuur stellen door het inschrijvingsformulier (te verkrijgen via info@dedruppelteen.be of aan de kassa van het zwembad) volledig ingevuld terug te zenden uiterlijk op woensdag 29 mei 2024 naar: Projectvereniging WIKA, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Voorwaarden: minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van het “Hoger Redderbrevet” afgeleverd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Sport Vlaanderen – VTS en van een recent bijscholingsattest.