Wijziging ophalingen vanaf 2023

Je hebt het wellicht zelf al ondervonden: enerzijds is het aantal zakken restafval verminderd, anderzijds is de hoeveelheid papier en karton op de stoep sterk toegenomen. Daarom pakt Intradura de ophaling vanaf 1 januari 2023 licht anders aan.

We bestellen meer online en consumeren vaker afhaalmaaltijden. Dat brengt meer verpakkingen met zich mee, vooral karton. Daardoor heb je meer plaats in je garage of berging nodig om alles te stockeren tot de dag van ophaling.

Papier en karton vanaf nu elke 4 weken

Daarom wordt de ophaling vanaf 1 januari 2023 4-wekelijks georganiseerd in plaats van maandelijks. Per jaar betekent dat één extra ophaling. Dat lijkt niet veel, maar zo vermijden we wel dat er soms 5 of zelfs 6 weken tussen twee ophalingen zitten, zoals nu het geval is. En dus wordt jouw stapel papier die je moet stockeren ook niet te groot.

Op woensdag i.p.v. vrijdag

De ophaling vindt nog altijd op een vaste dag in de week plaats. In Kapelle-op-den-Bos wordt dat vanaf 1 januari 2023 op woensdag. Je vindt alle data in de uitneembare afvalkalender in de ID-krant of op de Recycle-app.

Restafval nu om de 2 weken

De hoeveelheid restafval daarentegen daalt, onder meer door de uitgebreide pmd-regels. Dat is positief, maar het aantal kg restafval zal nog verder moeten dalen om de doelstellingen die Vlaanderen oplegt te halen, door bv. nog meer gft uit de restafvalzak te weren. De gemeente zet nu al volop in op die verdere daling. Daarom blijft de ophaling van gft & sh wekelijks en wordt het restafval tweewekelijks opgehaald vanaf 1 januari 2023. De ophaaldag blijft dezelfde, nl. maandag. Wil je toch sneller af van je restafval? Tussendoor kan je ermee terecht in het recyclagepark in de Intradura-zak. Ook pmd wordt tweewekelijks op maandag opgehaald, afwisselend met het restafval.

Gepubliceerd opmaandag 21 november 202211.33 u.