Wij werven aan !

Actueel hebben we 3 openstaande functies bij ons lokaal bestuur:

 • Expert ICT (B4-B5 - voltijds - contractueel - onbepaalde duur)
 • Medewerker(s) Bestuursadministratie (C1-C3 - contractueel - ééntje halftijds onbepaalde duur - ééntje halftijds bepaalde duur - eventueel combineerbaar)
 • Medewerker Zorg- en Doelgroepenbeleid (C1-C3 - voltijds - contractueel - onbepaalde duur)

Deze functies worden toegankelijk verklaard via werving en bevordering.  

Voor deelname aan een bevorderingsprocedure komen volgende personeelsleden in aanmerking:

 • de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve toestand;
 • de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden:
  • ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure zoals vermeld in de rechtspositieregeling titel II, hoofdstuk 3 en 4;
  • ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen.

De algemene bevorderingsvoorwaarden voor een graad van rang Bx, schalen B4-B5, zijn:

 • ten minste 5 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Bv, schalen B1-B3 of ten minste 7 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Cx, schalen C4-C5;
 • een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;
 • slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef).

De algemene bevorderingsvoorwaarden voor een graad van rang Cv, schalen C1-C3, zijn:

 • ten minste 5 jaar anciënniteit hebben in niveau D;
 • een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;
 • slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef).

Heb je interesse om deel te nemen aan één van deze selectieprocedures, kan je je kandidaat stellen via het sollicitatieformulier op de website van Kapelle-op-den-Bos.  De vacatures lopen tot en met woensdag 17 maart 2021.

Heb je zelf geen interesse?  Misschien ken je wel iemand in jouw entourage die wel interesse heeft, dus deel onze vacatures op facebook :-)

Heb je nog een vraag?  Het team Personeel beantwoordt deze met de glimlach :-)