Werken Molenstraat

Met subsidies van de Vlaamse Overheid en Provincie Vlaams-Brabant leggen we een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe fietspaden aan. Het project startte in november 2021 en zal duren tot maart 2023. Alle informatie vind je op www.kapellespreekt.be/infowerkenmolenstraat

Timing:

Kijk op www.kapellespreekt.be/infowerkenmolenstraat. Vanaf de laatste week van september 2022 wordt de omleiding gewijzigd (via de Paddegatstraat en de Stuiversstraat).

Afgewerkt: september 2023.

Te verwachten hinder:

Aangezien dit de grootste verbindingsweg is in onze gemeente, brengen deze werken grote hinder met zich mee, zowel voor het lokale als het doorgaand verkeer. De omleidingsroutes vind je op www.kapellespreekt.be/infowerkenmolenstraat.