We blijven nog even telewerken

Het college heeft op woensdag 6 januari 2021 beslist dat we ons huidig systeem van telewerken nog even blijven aanhouden en dit tot tegenbericht.

We vermelden hier nog even de afspraken die hierbij gelden:

  • de dienstverlening dient ten allen tijde te worden gegarandeerd;
  • er is steeds één collega van de dienst fysiek aanwezig;
  • thuiswerk is steeds in overleg met het diensthoofd.

Ondertussen zijn we er al aan gewoon geraakt (de één wat meer dan de ander): vergaderen via MS Teams.  Voor diegenen die zich graag (nog) wat meer zouden verdiepen of willen checken of ze er alles wel uithalen, in bijlage de handleiding ‘Teams voor beginners’.

 

Veel leergenot !