Wat te doen bij ziekte?

Liever niet natuurlijk... maar als het zich voordoet, verwittig je, bij voorkeur telefonisch, ONMIDDELLIJK (vóór aanvang van jouw werkdag of ten laatste om 8u45) jouw diensthoofd.  Wanneer je bij de dokter bent geweest, houd je hem of haar op de hoogte over de duur van jouw ziekte.  Jouw leidinggevende zal op zijn/haar beurt het team Personeel op de hoogte stellen van jouw afwezigheid.  Je ziekte-attest bezorg je binnen de 2 werkdagen aan het team Personeel via personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

En wat met de uitbetaling van mijn loon? (ik ben bediende - contractueel)

Tijdens de eerste 30 dagen ziekte ontvang je 100% gewaarborgd loon van de werkgever.  Vanaf de 31ste dag val je terug op de uitkeringen van de mutualiteit.

En wat met de uitbetaling van mijn loon? (ik ben arbeider - contractueel)

Dan dien je rekening te houden met de volgende wettelijke regeling:

  • Tijdens de eerste 7 kalenderdagen ontvang je 100% gewaarborgd loon van de werkgever.
  • Van de 8ste tot de 14de kalenderdag ontvang je 85,88% gewaarborgd loon.
  • Van de 15de tot de 30ste kalenderdag ontvang je nog een deel van je brutoloon en wordt de rest bijgepast door de mutualiteit.
  • Vanaf de 31ste dag val je als arbeider volledig op de uitkeringen van de mutualiteit.

Belangrijk!  Bij ziekte langer dan 14 dagen dien je een aangifte in te dienen bij jouw mutualiteit.

En wat met de uitbetaling van mijn loon? (ik ben statutair)

Statutairen vallen bij ziekte niet terug op een uitkering van de mutualiteit, maar bouwen ziektekredietdagen op.  Bij aanvang van je tewerkstelling krijg je een ziektekrediet van 63 ziektedagen, dit potje wordt jaarlijks aangevuld met 21 ziektedagen.  Wanneer je ziek wordt, loopt je loon binnen het beschikbaar aantal dagen door.  Ben je langer ziek dan je opgespaarde ziektedagen, dan val je terug op disponibiliteit en ontvang je nog 60% van je loon.