Vrije tijd 2020 in Kapelle-op-den-Bos

Gewoontegetrouw gaat de start van het nieuwe jaar samen met een aantal nieuwigheden. We lijsten ze eens voor je op.

De eerste stap die de afdeling vrije tijd & leren zet, is het samenbrengen van de adviesraden onder een overkoepelende vrijetijdsraad. Het kader waarin de nieuwe gemeentelijke website en ook het vernieuwde infokanaal past, wordt doorgetrokken naar de adviesraden. Hiermee wil het lokaal bestuur de burgers, maar vooral ook de verschillende verenigingen en organisaties uit Kapelle-op-den-Bos, nog beter ondersteunen in hun werking en hen inspraak geven in het vrije tijdsbeleid.

Ook de bibliotheek treedt vanaf 2020 naar buiten met twee nieuwe projecten: Boekstart en Smart Café.

Vanaf 2020 verlopen de inschrijvingen voor de activiteiten van Grabbelpas, speelpleinen, sportkampen en 't Klawieterke via een e-formulier op kapelle-op-den-bos.be. Beschik je niet over internet of ben je niet helemaal mee met de digitale wereld, dan helpt de onthaalmedewerker van het administratief centrum je verder.

In 2020 zullen de sportkampen in onze gemeente georganiseerd worden door Spova vzw i.s.m. het lokaal bestuur. De verdeling van de promotiefolder verloopt via de scholen en krijgt ook een plek in de zomerbrochure die verschijnt in januari 2020.

Tot slot brengt een nieuw jaar ook indexeringen met zich mee. Hierdoor verhoogt de ouderbijdrage vanaf 1 januari 2020 met 1,45% in de buitenschoolse kinderopvang 't Klawieterke.

Gepubliceerd opdinsdag 7 januari 202010.36 u.