Vrachtroutenetwerk

Het lokaal bestuur ontvangt al langer klachten over vrachtverkeer in woonwijken en op de kleinere, lokale wegen. Een probleem dat zich niet beperkt tot één gemeente, en dus werd in samenwerking met de politiezone KLM gezocht naar het meest optimale vrachtroutenetwerk over de gemeentegrenzen heen. Doorgaand vrachtverkeer dient zo veel mogelijk gebruik te maken van de daartoe uitgeruste weginfrastructuur om hun bestemming te bereiken.

Op de vrachtroutenetwerkkaart worden de zones waarbinnen doorgaand vrachtverkeer niet langer toegelaten is, aangeduid met een rode kleur. Doorgaand vrachtverkeer dient de wegen te gebruiken die aangeduid zijn met een groene kleur. Meer info vind je in de bijlage.