Vergroening Vogeltjeswijk

De inrichting van onze wijken dateert van vele jaren geleden en vaak werd er enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Toch liggen er voetpaden langs beide zijden van de meestal brede rijbanen. Veel onnodige verharding dus die we beter kunnen inruilen voor aangename groene wijken die klimaatrobuust zijn.
Het lokaal bestuur heeft de intentie om de wijken één voor één te ontharden en te vergroenen. De Vogeltjeswijk mag de spits afbijten met een vergroeningsproject tussen de Veldstraat en de Kuiermansstraat.
Eind april 2022 werd een dossier opgestart om een ontwerper aan te stellen. Deze zal met een wit blad en een uitgebreid participatietraject toewerken naar een ontwerp waar de zachte weggebruiker primeert, harde oppervlakken (we mikken op zo'n 5.000 m²) worden vervangen door groenaanplantingen en waar plaatselijke buffering en infiltratie van regenwater een hoofdrol spelen. 

Timing:

Participatietraject: 2022 – 2023.

Opmaak definitieve plannen en aanbesteding: 2024.

Uitvoering: 2025.

Te verwachten hinder:

In de werfzone verwachten we wel wat hinder, opritten aan de woningen zullen tijdens de werken niet toegankelijk zijn. In de directe omgeving zal er extra werfverkeer zijn.