Jobbonus voor werknemers en ambtenaren

De jobbonus is een premie voor wie weinig verdient. Met de jobbonus wordt werken lonender dan niet werken: het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en een inkomen wordt groter. Met deze maatregel wil de Vlaamse Regering werklozen aanmoedigen om werk te zoeken, en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Voorwaarden

Verdient u als werknemer of grensarbeider minder dan 2.500 euro bruto per maand? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus.

Wilt u als zelfstandige in bijberoep of werknemer met een laag loon de stap naar voltijds ondernemerschap zetten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de jobbonus plus.