VK Tegelwippen

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2024 gaat het ‘Vlaams Kampioenschap Tegelwippen’ door. Vlaamse steden en gemeenten dagen elkaar uit om zoveel mogelijk tegels en beton uit te breken en te vervangen door groenaanplantingen. Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken Vlaanderen meer klimaatbestendig, koeler op warme dagen, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten en natuurlijk ook veel mooier!

Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor-, achter- of geveltuin. Iedere tegel telt! Wil je je tegels wel uitbreken, maar weet je niet hoe? Of geen idee wat in de plaats te zetten? Doe dan beroep op onze groenadviseur!

Is het voetpad ter hoogte van je huis minstens 1,5 m breed, dan kan je een tegel- of geveltuin aanleggen in de strook van 30 cm voor je gevel. Vraag hiervoor wel eerst toestemming via de gemeentelijke dienst omgeving.

De reglementering rond gevel- en tegeltuinen vind je terug in artikel 15 van de algemene politieverordening politiezone KLM (30 mei 2022): kapelle-op-den-bos.be/politiereglementen.

Vanaf 21 maart kan je het aantal m² verwijderde tegels of verhardingen online registreren via de tegelteller: www.vk-tegelwippen.be. Onze gemeente doet alvast mee. Jij ook?

Wil je anderen aanzetten om ook bv. een geveltuintje te installeren? Stuur een foto naar omgeving@kapelle-op-den-bos.be van voor en na de werken zodat we ze kunnen publiceren in het Infokanaal.

Hou de gemeentelijke communicatiekanalen in het oog voor meer tips over de klimaatacties en de stand van zaken zoals bv. regenwatercoach, reglement geveltuintjes, groenadviseur, enz.