Verzoekschriften van burgers

Recht om een verzoekschrift in te dienen

Elke burger heeft het recht om schriftelijke verzoekschriften te richten aan de gemeenteraad. De burger omschrijft het verzoek in een gemotiveerde nota, vergezeld van alle nuttige stukken.

Hoe een verzoekschrift indienen?

Het verzoekschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad en bij de algemeen directeur.

Het huishoudelijk reglement van de raad geeft meer informatie over een verzoekschrift.