Vervuiling grachten en bufferbekken in Ramsdonk

Lees hier meer over de vervuiling en de ondernomen acties.

Een aantal maanden geleden werd vastgesteld dat het water in de grachten rondom het Domein van Houthem en het bufferbekken ter hoogte van de Stichelaarstraat in Ramsdonk sterk vervuild was. Eerste onderzoeken wezen al snel in de richting van het industrieterrein in Londerzeel. Aangezien de vermoedelijke oorzaken niet op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos liggen, kan het lokaal bestuur enkel optreden op het vlak van handhaving m.b.t. de overlast en alle partijen aansporen om snel op te treden. 

In opdracht van het lokaal bestuur van Londerzeel werd een cameraonderzoek van de riolering in het industrieterrein uitgevoerd, waarbij een verzakking ter hoogte van de Technologielaan aan het licht kwam. Deze verzakking in de rioolleiding bleek de oorzaak te zijn van het overstort van rioolwater in de grachten en het bufferbekken in Ramsdonk. Er werd dan ook beslist om tijdelijk het rioolwater afkomstig van de Technologielaan weg te pompen in de richting van het waterzuiveringsstation in Ruisbroek. Er komt nu dus geen nieuw vervuild rioolwater meer richting Ramsdonk. Intussen voert de gemeente Londerzeel in samenwerking met Riopact en Aquafin de nodige herstellingswerken uit, die naar verluidt zouden klaar zijn tegen 23 november 2023.

Tijdens het cameraonderzoek werd eveneens vastgesteld dat verschillende bedrijven in het industrieterrein foutief aangesloten zijn op het rioleringsnet. Deze bedrijven werden gecontacteerd en aangespoord om zich zo snel als mogelijk in regel te stellen.

Het lokaal bestuur van Kapelle-op-den-Bos heeft gesprekken opgestart met de betrokken bedrijven inzake de sanering van de grachten rondom het Domein van Houthem en het bufferbekken in Ramsdonk.

Gepubliceerd opdinsdag 24 oktober 20238.28 u.