Verkeerstellingen AWV

Verkeerstellingen in de Verbindingsweg vanaf september 2021.
Het Agentschap Wegen en Verkeer verzamelt telgegevens van de gewestwegen. Dit gebeurt door middel van:
- kruispunttellingen (afslagbewegingen en wachtrijmetingen);
- doorsnedetellingen (intensiteiten, snelheden, …);
- capaciteit en bezettingsgraad van parkings.
Door het verkeer te tellen, kunnen concrete gegevens verzameld worden over de evolutie van de verkeersdrukte in Vlaanderen. Deze info is noodzakelijk voor onder meer het ontwerp van nieuwe weginfrastructuur, de opmaak en het onderhoud van verkeerslichten, verkeersveiligheid, …
In dit kader zullen er metingen plaatsvinden in Kapelle-op-den-Bos, nl. op de Verbindingsweg. Vanaf half augustus starten de voorbereidingen om effectieve metingen te kunnen uitvoeren vanaf september. De meettoestellen zullen zichtbaar zijn voor het verkeer en gedurende een viertal weken alle bewegingen registreren. De resultaten van de tellingen hebben enkel een informatief karakter.
Gepubliceerd opmaandag 9 augustus 202118.16 u.