Vergaderdata beleidsorganen 2022

We informeren jullie graag over de vergaderdata 2022 van onze beleidsorganen: gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, bijzonder comité sociale dienst, de commissies en het MAT.  Alle info kan je terugvinden in de excel in bijlage.