Vergaderdata beleidsorganen 2021

We informeren jullie graag over de vergaderdata 2021 van onze beleidsorganen: gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, bijzonder comité sociale dienst en de commissies.  Alle info kan je terugvinden in de excel in bijlage.