Verbouwing BKO 't Klawieterke

Op 10 januari 2023 starten de renovatie- en uitbreidingswerken in de buitenschoolse kinderopvang 't Klawieterke. Door een herindeling van het gebouw zal er een duidelijke scheiding zijn tussen de personeels- en de opvangruimtes. De werking bij een maximale opvangcapaciteit kan geoptimaliseerd worden door de uitbreiding van het sanitair en de refter. De ruimtes kunnen na de verbouwing desgewenst ook ingezet worden voor een polyvalenter gebruik. De voortuin en de speelplaats zullen we drastisch ontharden en vergroenen (gesubsidieerd).

Timing:

Infrastructuur: start 10 januari 2023.

Tuin: afhankelijk van subsidies najaar 2023.

Te verwachten hinder:

Tijdens de werken zal de werking van de BKO verhuizen naar het vroegere schoolgebouw van het 't Graantje in de Kerstraat te Nieuwenrode.