Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden

Ga op stap naar een natuurgebied of bos? Hou dan rekening met de veiligheidsmaatregelen

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich kunnen meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden. Op vraag van Vlaams minister Zuhal Demir heeft Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt. Deze kleurcode wordt per provincie bepaald en gepubliceerd door Natuur en Bos en kan onder andere via www.natuurenbos.be geraadpleegd worden. Dit besluit inzake veiligheidsmaatregelen houdt in dat alle boswachters en natuurinspecteurs in alle bossen en een aantal natuurgebieden (tijdelijk) een bijkomende bevoegdheid krijgen en ter zake kunnen optreden.

Het veiligheidsbesluit van 8 juni 2021 werd opgeheven en vervangen door een nieuwe maatregel waarbij op de huidige regeling een uitzondering voorzien wordt voor kampen. Binnen het kader van (zomer)kampen kan wel een vuur gemaakt worden om te koken, mits het nemen van nodige bijkomende voorzorgsmaatregelen. Deze worden opgesomd in het in bijlage toegevoegde besluit. Dit besluit inzake veiligheidsmaatregelen houdt in dat alle boswachters en natuurinspecteurs in alle bossen en een aantal natuurgebieden (tijdelijk) een bijkomende bevoegdheid krijgen en ter zake kunnen optreden. Het veiligheidsbesluit loopt af op 30 september 2021.

Gepubliceerd opdinsdag 8 juni 202115.16 u.