Veelgestelde vragen - Storm van dinsdag 9 juli 2024

Wat doe je bij schade aan je eigendommen?

 • Neem foto’s (voor je start met de opkuis en/of herstellingswerken) en maak een lijst op van de schade (voeg zoveel mogelijk documenten of bewijsstukken (bv aankoopfacturen) toe. Dit is erg belangrijk voor de opmaak van jouw schadedossier. 
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar (brandverzekering). Voor de meeste schade is het immers je verzekeraar die verantwoordelijk is voor de schadevergoeding. Deze kan je vragen beantwoorden en je helpen om het schadegeval te regelen.
 • Huur je een woning? Contacteer dan zo snel mogelijk de huiseigenaar zodat die zijn verzekeraar kan aanspreken.
  Is er niemand die je kan helpen bij het opmaken van je schadedossier? Contacteer het Sociaal Huis via socialedienst@kapelle-op-den-bos.be of 015 71 92 10.
 • Start de opruimwerken op je privédomein en/of doe beroep op een vakman.
 • Bied hulp aan vrienden, buren en familie.
 • Raak nooit elektrische kabels of asbesthoudende materialen aan.
 • Contacteer de gemeente bij asbesthoudend afval: via dit e-formulier of via 015 71 32 71.
 • Meld je als vrijwilliger bij het administratief centrum om andere Kapellenaren te helpen: via het e-formulier of via 015 71 32 71.

Schade aan zerken

Onze medewerkers stelden vast dat, naast de grote schade op het openbaar domein, ook de kerkhoven niet gespaard bleven door de storm.

In de loop van volgende week zal de schade geïnventariseerd worden en nemen we contact op met de betrokken familie.

Merk je tijdens een bezoek aan het graf van een dierbare zelf schade op? Neem dan foto’s en contacteer je verzekering en meld je schade bij het Vlaams Rampenfonds.

Heb je hulp nodig voor niet-dringende opruimwerken?

Voor gespecialiseerde brandweerhulp kan je terecht bij het e-loket van de brandweer: https://vlaamsbrabantwest.be/

Wil je gematcht worden aan een vrijwilliger? Stel dan je vraag: via het e-formulier of via 015 71 32 71. We doen dan ons best om je verder te helpen.

Wil je bij het opruimen hulp bieden?

Er is heel wat bereidwilligheid onder de Kapellenaren om mekaar te helpen. Geef je contactgegevens zeker ook door aan de gemeente via het e-formulier of via 015 71 32 71. Dan matchen wij je aan inwoners (vaak ouderen zonder netwerk) die om hulp hebben gevraagd.

Wat doe je met asbestafval?

Het lokaal bestuur heeft een asbestverwijderaar aangesteld voor het correct verwijderen van asbestafval op publiek én privaat domein.

Heb je asbestafval (bv. weggewaaide dakpannen en –leien) in je (voor)tuin? Of zie je het op straten en/of voetpaden? Meld dit dan via dit formulier of via 015 71 32 71.

Wees geduldig, de aandacht gaat eerst naar problemen op het openbaar domein. Erna worden de overige meldingen afgehandeld.

Asbest is gevaarlijk. De brandweer en het lokaal bestuur raden af om asbest zelf te verwijderen en af te voeren.

Wat doe je met groenafval? 

Groenafval afkomstig van het stormweer kan je vanaf vrijdag 12 juli tot en met woensdag 17 juli uitzonderlijk gratis naar het recyclagepark brengen.

Op donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag) is het recyclagepark gesloten.

Wat is ‘de gemeentelijke fase’?

Het noodweer van 9 juli zorgde voor zware schade op verschillende locaties. Ook asbesthoudende materialen werden beschadigd/losgerukt door de storm. Hulpdiensten, technische ploegen en vrijwilligers zijn ter plaatse om te helpen. Om het verdere verloop van de noodsituatie goed aan te pakken kwam op 10 juli de gemeentelijke crisiscel onder leiding van burgemeester Renaat Huysmans samen. De afstemming tussen alle veiligheidsdisciplines gebeurt onder de noemer ‘de gemeentelijke fase’.

 

Moet je nog altijd voorzichtig zijn?

 Ja, ook na krachtige (ruk)winden kan het nog gevaarlijk zijn in parken, bossen, natuurgebieden en op andere plaatsen met veel bomen (onstabiele bomen, loshangende takken). Blijf dus voorzichtig.

 

Wat doe je bij gevaarlijke situaties?

Bij gevaarlijke situaties moeten Kapellenaren contact opnemen met het e-loket van de brandweer via www.1722.be. Je kan ook bellen naar 1722. Wees geduldig, de brandweerdiensten moeten nog altijd veel meldingen verwerken. Bij levensgevaar bel je altijd 112!

 

Wat doen de werkploegen van de gemeente?

Alle medewerkers van de technische dienst worden ingezet om het openbaar domein (wegen, fietspaden …) vrij te maken. De takken en andere obstakels worden verwijderd zodat de omgeving terug veilig is, extra schade kan worden vermeden en hulpdiensten opnieuw een vlotte doorgang hebben. Er wordt prioriteit gegeven aan belangrijke verbindingswegen en/of omleidingsroutes.

 

Het gaat om een uitzonderlijke situatie. Is er extra hulp voor Kapelle-op-den-Bos?

Ja, door het afroepen van de gemeentelijke fase kan nu ook de civiele bescherming ingeschakeld worden. Dit is een federale hulpdienst die helpt bij noodsituaties.  Zij beschikken over speciale materialen om bv. ook zeer grote bomen op een veilige manier te verwijderen.

 

Waarom ondervind je een stroomonderbreking?

Door de opruimingswerken kunnen er tijdelijke, plaatselijke stroomonderbrekingen zijn. Op de website van Fluvius kan je nakijken waar.

 

Kan je overal met de wagen door?

Neen, sommige straten zijn nog afgesloten. Op de website van de politie kan je nakijken waar.

 

Zijn hoogspanningskabels die naar beneden zijn gekomen gevaarlijk?

Ja, raak de kabels niet aan en blijf minstens 10 meter uit de buurt, ook als je daar opruimingswerken wil doen. Op deze kabels zit nog restspanning. Elia probeert dat gevaar weg te nemen.

 

Waar vind je info over het rampenfonds?

Bij materiële schade na een natuurramp kan je in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds aanvragen. Of de storm van 9 juli wordt erkend als ramp is nog in onderzoek. Op de website van Vlaanderen vind je meer info.

Sowieso is het de bedoeling dat je eerst je verzekeraar contacteert.

 

Hebben de gebeurtenissen een emotionele impact op jou?

Praat erover. De medewerkers van Slachtofferhulp van het CAW helpen je bij de verwerking van een schokkende gebeurtenis. Contacteer hen via onthaal@cawhallevilvoorde.be of via 0800 13 500.

 

Heb je nog vragen?

Contacteer het lokaal bestuur via info@kapelle-op-den-bos.be of 015 71 32 71 tijdens de openingsuren. Op 11 juli voorzien we permanentie tussen 9 u. - 12u. en 14 u. en 16 u.

Onze medewerkers doen er alles aan om je te helpen met je vraag. Vragen die we niet kunnen beantwoorden worden genoteerd, afgetoetst en later beantwoord.

 

Wat als er nog noodweer komt?

 • Wees voorbereid
  • Sluit ramen en deuren
  • Maak losse voorwerpen vast of zet ze binnen (bv. dakpannen, tuinmeubelen, …)
  • Breng je huisdieren binnen
  • Haal elektrische apparaten uit het stopcontact
 • Tijdens
  • Vermijd plaatsen met veel bomen
  • Vermijd niet-essentiële verplaatsingen
  • Vermijd parken, bossen, natuurgebieden en andere plaatsen met veel bomen
  • Pas jouw rijgedrag aan: rij trager, vermijd inhalen, wees extra voorzichtig voor voetgangers
  • Parkeer of schuil niet onder of in de nabijheid van bomen