Openbaar onderzoek 'Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Vlaams-Brabant 2020'

NIEUWE termijn openbaar onderzoek VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

De termijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed is geschorst omwille van de civiele noodsituatie als gevolg van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen van 12 en 17 maart 2020. Van zodra de noodsituatie eindigt loopt de termijn van het openbaar onderzoek weer verder gedurende een resterende periode van 38 dagen. U zal van de einddatum op de hoogte worden gebracht via deze website, via een affiche die uit zal hangen in het gemeentehuis, via het Belgisch Staatsblad en via een advertentie in 3 dagbladen.

Tijdens de schorsingsperiode kunnen opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden nog steeds digitaal of per post bezorgd worden via:

Het dossier is momenteel nog steeds raadpleegbaar op de webpagina van het openbaar onderzoek. Het dossier ligt tijdens de schorsingsperiode niet langer ter inzage in onze kantoren in Brussel en Leuven. Opmerkingen en bezwaren kunnen momenteel ook niet via afgifte op kantoor ingediend worden.

Voorlopig wordt vrijdag 24 april 2020 als einddatum van de civiele noodsituatie en verderzetting van de geschorste termijn van het openbaar onderzoek vooropgesteld. Als de minister deze termijn van schorsing niet verlengt, loopt de termijn van het openbaar onderzoek vanaf deze datum opnieuw verder gedurende een resterende periode van 38 dagen en loopt deze af op 1 juni 2020.

Origineel bericht: Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van al het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kan u bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed van maandag 2 maart tot en met donderdag 30 april 2020.

Dat kan op drie manieren:
- Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek (beschikbaar vanaf 02/03/20): openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
- Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
- Afgifte op de kantoren van het agentschap, tijdens de kantooruren (9-12 uur en 13-16 uur):
• Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel
• Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94, 3000 Leuven

Het dossier vindt u op de website (beschikbaar vanaf 02/03/2020): openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.

Beschikt u zelf niet over internet, dan kan u de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in onze kantoren in Brussel en Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel kunt u terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In Leuven bent u welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.