Vast bureau

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat elk OCMW een vast bureau inricht als uitvoerend orgaan van het OCMW.  De burgemeester en schepenen zijn vanaf 2019 door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en leden van het vast bureau. De algemeen directeur is belast met het opstellen van de notulen en zorgt er voor, als hoofd van het personeel, dat de diensten de getroffen beslissingen uitvoeren.

De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar. Bijgevolg worden de agenda en de verslagen niet op de website gepubliceerd. De besluitenlijst kan je via de knop 'Besluitenlijst' evenwel raadplegen op deze pagina.

Samenstelling

 • Renaat Huysmans N-VA

  Contact
  Adres
  Londerzeelseweg 40 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
  Tel.
  015 71 90 06
  renaat.huysmans@kapelle-op-den-bos.be
  Functies
  Burgemeester, Voorzitter vast bureau

  Bevoegd voor veiligheid, politie, brandweer, burgerzaken, stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieu, sport, integratie.

 • Lena Ghysels N-VA

  Contact
  Adres
  Londerzeelseweg 11 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
  GSM
  0495 18 29 17
  lena.ghysels@kapelle-op-den-bos.be
  Functies
  1e schepen

  Bevoegd voor personeelsbeleid, onderwijs, communicatie, lokale economie, cultuur, begraafplaatsen, patrimonium, feestelijkheden, toerisme, Vlaams beleid.

 • Geert Van de Voorde N-VA

  Contact
  Adres
  Katshoevestraat 8 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
  GSM
  0474 56 35 84
  geert.vandevoorde@kapelle-op-den-bos.be
  Functies
  2e schepen

  Bevoegd voor financiën, tewerkstelling, land- en tuinbouw, openbare werken, wonen.

 • Hilde De Keersmaeker N-VA

  Contact
  Adres
  Oudemanstraat 4 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
  GSM
  0474 56 35 93
  hilde.dekeersmaeker@kapelle-op-den-bos.be
  Functies
  3e schepen

  Bevoegd voor mobiliteit, trage wegen, ICT, administratieve vereenvoudiging, duurzaamheid, jeugd, dierenwelzijn, internationale samenwerking.

 • Ilse Rymenants Groen

  Contact
  Adres
  Oxdonkstraat 1 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
  GSM
  0474 56 35 95
  ilse.rymenants@kapelle-op-den-bos.be
  Functies
  4e schepen

  Bevoegd voor sociaal beleid, kinderopvang, gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang, armoedebestrijding, senioren, gezondheidspreventie, gelijke kansen.