Vacature maatschappelijk werker B1-B3

Het OCMW-Sociaal Huis van het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de  rekrutering voor het Sociaal Huis van één (m/v):

MAATSCHAPPELIJK WERKER

B1-B3 - CONTRACTUEEL - ONBEPAALDE DUUR

Voltijdse aanwerving (38/38) - onmiddellijke indiensttreding.

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.

Het Sociaal Huis voert een diversiteitsbeleid.

 

De functie: 

Hulp-, dienst-, en zorgverlening verstrekken aan de inwoners van het eigen grondgebied en aan de inwoners die haar van rechtswege toegewezen zijn.

 

Pluspunten:

 • Je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken.
 • Je bent flexibel.

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 596.2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij je gemeente).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
 • Je bent medisch geschikt. 
 • Je bent onderdaan van de Europese Economische ruimte.

 

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je bent houder van een diploma maatschappelijk assistent, optie maatschappelijk werk of hiermee gelijkgesteld.

 

Wij bieden:

 • Een job in een aangename werksfeer.
 • Een correcte verloning (minimum brutomaandloon 2.460,78 EUR) met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques (€ 8,00)
 • Fietsvergoeding
 • Gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

 

Geïnteresseerd?

Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 14 januari 2020, door een per post aangetekend verstuurde sollicitatiebrief met CV, worden ingediend bij de personeelsdienst van het Lokaal Bestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst via 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.