Vacature jobstudenten Sociaal Huis herfst- en kerstvakantie 2021

Het OCMW-Sociaal Huis van het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van:

JOBSTUDENTEN SECRETARIAAT herfst- en kerstvakantie 2021

STUDENTENCONTRACT – BEPAALDE DUUR

Voltijds/deeltijds

Het Sociaal Huis voert een diversiteitsbeleid.

De functie: 

De jobstudent ondersteunt de goede werking van de dienst en levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening.

Pluspunten zijn:

 • Je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken.
 • Je bent flexibel.

Toelatingsvoorwaarden: 

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 595 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij je gemeente).
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Medisch geschikt zijn.
 • Onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden: 

 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de vereisten om een studenten-job te kunnen uitoefenen.
 • Je bent ministens 17 jaar oud.
 • Je volgt onderwijs met een volledig leerplan.

Wij bieden: 

 • een job in een aangename werksfeer.
 • een correcte verloning: bruto uurloon € 11,67 verrekend volgens prestaties.

Geïnteresseerd?

Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 25 augustus 2021, via het digitaal CV-formulier ingediend worden.

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst: 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.