Vacature jobstudenten secretariaat en sociale dienst Sociaal Huis paas- en zomervakantie 2020

Het OCMW-Sociaal Huis van het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos gaat voor de periode paas- en zomervakantie 2020 over tot de tijdelijke rekrutering van jobstudenten secretariaat en sociale dienst voor het Sociaal Huis.

CONTRACTUEEL – BEPAALDE DUUR

Voltijdse aanwerving (38/38)

Het Sociaal Huis voert een diversiteitsbeleid.

 

De functie: 

Je ondersteunt de goede werking van de dienst en levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening.

 

Pluspunten:

 • Je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken.
 • Je bent flexibel.

 

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 596.2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij je gemeente).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
 • Je bent medisch geschikt. 
 • Je bent onderdaan van de Europese Economische ruimte.

 

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de vereisten om een studentenjob te kunnen uitoefenen.
 • Je bent ministens 17 jaar oud. 
 • Je volgt onderwijs met een volledig leerplan.

 

Wij bieden:

 • Een job in een aangename werksfeer.
 • Een correcte verloning (minimum bruto maandloon € 1.884,70 verrekend volgens prestaties).

 

Geïnteresseerd?

Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 3 februari 2020 ingediend worden via het CV-formulier in het digitaal loket op www.kapelle-op-den-bos.be. 

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst via 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.