Vacature begeleid(st)er IBO

Het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

begeleid(st)er IBO

C1-C3 -19/38 - CONTRACTUEEL - BEPAALDE DUUR (6 MAANDEN)

Met kans op contract onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. De gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie:

De begeleid(st)er IBO zorgt voor een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang onder leiding en aansturing van de coördinator.

Toelatingsvoorwaarden:

Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - model 596.2 — OPGELET! Tijdig aan te vragen bij uw gemeente) — de burgerlijke en politieke rechten genieten — medisch geschikt zijn — onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden:

Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 — Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs - Over minstens één kwalificatievereiste beschikken zoals bepaald in de lijst van Kind en Gezin — De selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van het CV-formulier.

WIJ BIEDEN:

  • Een job in een aangename werksfeer,
  • een correcte verloning (minimumbrutomaandloon 982,94 EUR voor een 1/2 tewerkstelling) met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit,
  • hospitalisatieverzekering,
  • maaltijdcheques,
  • fietsvergoeding,
  • gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

GEÏNTERESSEERD?

Kandidatuurstellingen, vergezeld van een ingevuld CV-formulier, moeten uiterlijk op 15 juli 2020 bezorgd worden aan het lokaal bestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst : 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.