Vacature begeleid(st)er IBO - C1-C3

Het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

BEGELEID(ST)ER IBO

C1-C3 – 19/38 – CONTRACTUEEL - BEPAALDE DUUR (6 MAANDEN)

Met kans op contract onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. De gemeente voert een diversiteitsbeleid.

 

De functie :  De begeleid(st)er IBO zorgt voor een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang onder leiding en aansturing van de coördinator.

Toelatingsvoorwaarden : Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - model 596.2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij je gemeente) – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden: Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 - Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs - Over minstens één kwalificatievereiste beschikken zoals bepaald in de lijst van Kind en Gezin – De selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van het CV-formulier.

WIJ BIEDEN: Een job in een aangename werksfeer ·  een correcte verloning (minimumbrutomaandloon € 982,94 voor een ½ tewerkstelling) met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit · hospitalisatieverzekering· maaltijdcheques · fietsvergoeding · gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

GEÏNTERESSEERD? Kandidatuurstellingen, vergezeld van een ingevuld CV-formulier, moeten uiterlijk op 3 juni 2020 bezorgd  worden aan het lokaal bestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst: 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.