Update planning werken Molenstraat

Door onvoorziene omstandigheden liggen de werken in de Molenstraat tijdelijk stil. De heropstart is voorzien vanaf 10 januari 2022.

De werfzone bevindt zich grotendeels in de historische bedding van de Birrebeek. Strategisch gezien is dat het laagste punt in de werfzone, en dus meteen ook de ideale diepte voor de aanleg van de nieuwe riolering. Na onderzoek blijkt dat de opbouw en samenstelling van de ondergrond in de bedding nogal wisselt en deels nog onbekend terrein is. De aannemer heeft ons gemeld dat de arbeiders onverwachts te kampen kregen met een opborrelende grondwaterstroom, waardoor de werkput zich gedeeltelijk opnieuw heeft kunnen vullen met grondwater. Er werden meteen extra installaties geplaatst zodat het overtollige water kan worden weggepompt. Pas als het waterpeil in de bedding voldoende gedaald is, kunnen de werkzaamheden opnieuw hervat worden. Dit zal wellicht pas na de kerstvakantie zijn. 

De aannemer doet momenteel al het nodige om de werf veilig en proper achter te laten. De hervatting van de werkzaamheden staat nu gepland op 10 januari 2022.
Gepubliceerd opvrijdag 17 december 202115.03 u.