Update 26 maart 2020 - Coronavirus

Bekijk hier het filmpje van de burgemeester.

Beste Kapellenaren ,

We proberen jullie via deze en andere wegen regelmatig op de hoogte te houden van de nieuwe maatregelen en initiatieven i.v.m. de coronacrisis. 

De medewerkers van onze gemeente verdienen hierbij een dikke pluim voor het geleverde werk in bijzonder moeilijke omstandigheden. Dus mensen: een dikke dank u wel namens mezelf en mijn collega’s. Ik denk dat vele grotere gemeenten en steden hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

We hebben gisteren op het college van burgemeester en schepenen bij hoogdringendheid beslist dat we een noodfonds gaan oprichten van 75.000 euro om steunmaatregelen te kunnen uitwerken voor onze verenigingen, handelaars en ook particulieren die door de coronacrisis in moeilijkheden dreigen te komen. De concrete uitwerking moet nog gebeuren omdat we hiervoor eerst een zicht moeten hebben op de duur van de crisis, de gevolgen voor eenieder, welke steunmaatregelen er van hogerhand genomen worden. We willen dit in overleg doen met alle politieke fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn en met vertegenwoordigers van verenigingen, handelaars enz.

Daarom nemen we nu ook nog geen losse maatregelen zoals afschaffing van bepaalde retributies omdat dit nu mooi staat of populair is, maar kijken we naar het verdere verloop van de crisis zodat we diegenen die het hardst getroffen zijn, kunnen ondersteunen vanuit het noodfonds en door op dat moment gerichte maatregelen te nemen.

Ondertussen hebben we wel al tal van initiatieven op poten gezet die ik graag nog eens onder jullie aandacht breng. Verspreid deze zoveel mogelijk onder onze inwoners zodat iedereen mee is in het verhaal.

We hebben op onze website een platform gelanceerd #kapellehelpt waar mensen die hulp nodig hebben, zich kunnen melden en waar vrijwilligers kunnen aangeven welke taken ze willen uitvoeren. Op die manier kunnen we vraag en aanbod op mekaar proberen af te stellen. Omdat niet iedereen digitaal mee is, hebben we ook een brief in alle bussen van Kapelle gepost om ook de groep die niet vertrouwd is met de computer te bereiken. Trouwens hartelijk dank ook aan de 40 vrijwilligers die hierbij hebben geholpen.

Medewerkers van het lokaal bestuur zijn begonnen met alle 80-plussers, waarvan we een telefoonnr. hebben, op te bellen om eens te horen hoe het met hen gaat, of ze vragen of noden hebben en om hen ook nogmaals de maatregelen te communiceren en ook gewoon om eens een babbeltje te kunnen doen.

Verder zijn de sociale werkers actief bezig met de kwetsbare gezinnen en personen te contacteren en hulp te bieden.

Voor  handelaars die afhaalmaaltijden of afhaalpunten hebben ingericht, hebben we een plaats voorzien op onze website waarbij ze hun aanbod kunnen kenbaar maken. Ik doe hier ook nog eens een oproep aan iedereen om lokaal te kopen. Steun onze mensen in deze barre tijden.

We hebben de deadline voor belastingsaangiftes  voor bedrijfsoppervlakte, drijfkracht, niet-geadresseerd drukwerk en voor 2de verblijven uitgesteld tot het einde van het 2de kwartaal, dus tot 30 juni 2020.

We proberen ook zoveel mogelijk nuttige info op de website te zetten zoals bv. de basisregels die we moeten respecteren, maar ook bv. dat groente- en fruittelers beroep kunnen doen op jobstudenten, werkzoekenden en zo meer,  indien ze zich aan de wettelijke bepalingen houden en het afstandsprincipe kunnen houden.  

We zijn ook een plan aan het uitrollen voor de noodopvang die nu in de scholen gebeurt, ook in de paasvakantie verder te zetten voor dezelfde doelgroepen met personeel, jobstudenten en vrijwilligers op 5 locaties verspreid in onze gemeente. De sportweken worden daarentegen verplicht afgelast. Het inschrijvingsgeld zal worden teruggestort.

We hebben beslist dat mensen en verenigingen die zalen binnen de gemeentelijke infrastructuur gehuurd hadden, maar door de coronacrisis deze moeten annuleren, dit kosteloos kunnen doen.

 

 

Video

Gepubliceerd opdonderdag 26 maart 202016.15 u.