Tweedehandswinkel + noodwoningen

Begin 2022 besliste het lokaal bestuur om het renovatiedossier van het Jan Van Doorslaerhuis in de Mechelseweg uit te breiden met een stukje nieuwbouw. Na evaluatie van de bestaande infrastructuur is er gekozen om een gedeelte bij te bouwen op de tweede verdieping, zodanig dat er i.p.v. 2 nu 4 volwaardige noodappartementen gerealiseerd kunnen worden om mensen in nood een tijdelijk onderkomen te geven. Door deze ingreep kan de toegang tot de noodappartementen volledig losgekoppeld worden van de tweedehandswinkel die zich op het gelijkvloers bevindt.

Voor het nieuwbouwgedeelte werd een tweede subsidiedossier ingediend en ontvangt het lokaal bestuur bijkomend 124.000 euro van de Vlaamse Regering.

Timing:

Omgevingsvergunning: medio 2022.

Aanbesteding: 2de helft 2022.

Start uitvoering: midden 2023.

Te verwachten hinder: werfverkeer en plaatselijke inname van openbaar domein.