Tunnel en fietspad Oudemanstraat

In samenwerking met Infrabel werd de spoorwegtunnel onder de spoorlijn Mechelen-Dendermonde vernieuwd en verbreed. In de tunnel is nu plaats voor een fietspad in beide rijrichtingen.

Begin juli 2022 werden de aansluitingen van de fietspaden vanaf de Stuiversstraat tot aan de tunnel en vanaf de tunnel richting de Debeughemlaan gerealiseerd.

Na de vernieuwing van de spoorwegtunnel in Ramsdonk en de aanleg van de fietspaden krijgt ook de Oudemanstraat een sterk verbeterde infrastructuur. Zo gaan we over tot de aanleg van een afgescheiden enkelrichtingfietspad aan de kant van Kapelle-op-den-Bos vanaf de tunnel tot aan de dreef in de Oudemansstraat. Met deze verbinding worden de Kapelse wegen weer een beetje veiliger voor fietsers.

De aannemer start met de werken op 9 augustus 2022 en voorziet het einde tegen 30 september 2022. Tijdens deze periode zal de rijweg volledig afgesloten worden. Er wordt een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer via Londerzeel. Voor voetgangers en fietsers wordt een aparte omleiding voorzien via de dreven en de Beughemlaan. De bedrijven, opritten en garages zijn bereikbaar in overleg met de aannemer.

De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen gingen van start op 13 juli 2022. Zij vervangen momenteel de leidingen die nodig zijn voor de elektriciteitsvoorzieningen en nemen de te verwijderen beplanting al weg. Aangezien deze werken plaatsvinden op het openbaar domein, zullen tijdelijke verkeerslichten het verkeer zo veilig en vlot mogelijk maken.  

Timing:

Spoorwegtunnel: april-mei 2022.

Aanliggende fietspaden: juli 2022.

Fietspad Oudemanstraat: start 9 augustus 2022.

Te verwachten hinder:

Tijdens de aanleg van de aanliggende fietspaden wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten.

Voor de aanleg van het fietspad in de Oudemanstraat zal de straat gedurende 6 à 8 weken afgesloten worden voor doorgaand verkeer.