Tunnel en fietspad Oudemanstraat

In samenwerking met Infrabel werd de spoorwegtunnel onder de spoorlijn Mechelen-Dendermonde vernieuwd en verbreed. In de tunnel is nu plaats voor een fietspad in beide rijrichtingen.

Begin juli 2022 werden de aansluitingen van de fietspaden vanaf de Stuiversstraat tot aan de tunnel en vanaf de tunnel richting de Debeughemlaan gerealiseerd.

Na de vernieuwing van de spoorwegtunnel in Ramsdonk en de aanleg van de fietspaden kreeg ook de Oudemanstraat een sterk verbeterde infrastructuur. Zo gingen we over tot de aanleg van een afgescheiden eenrichtingfietspad aan de kant van Kapelle-op-den-Bos vanaf de tunnel tot aan de dreef in de Oudemanstraat. Met deze verbinding worden de Kapelse wegen weer een beetje veiliger voor fietsers.

De aannemer startte met de werken op 9 augustus 2022 en beëindigde ze op 27 september 2022. Tijdens de werfperiode werd de rijweg volledig afgesloten en een omleiding voor gemotoriseerd verkeer via Londerzeel voorzien. Voor voetgangers en fietsers werd een aparte omleiding voorzien via de dreven en de de Beughemlaan. De bedrijven, opritten en garages bleven - in overleg met de aannemer - evenwel bereikbaar.

De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen gingen van start op 13 juli 2022. Zij vervingen de leidingen nodig voor de elektriciteitsvoorzieningen en namen de te verwijderen beplanting weg. Aangezien deze werken plaatsvonden op het openbaar domein, werden tijdelijke verkeerslichten geïnstalleerd om het verkeer zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen.  

Timing:

Spoorwegtunnel: april-mei 2022.

Aanliggende fietspaden: juli 2022.

Fietspad Oudemanstraat: augustus-september 2022.

Te verwachten hinder:

Tijdens de aanleg van de aanliggende fietspaden werd gewerkt met tijdelijke verkeerslichten.

Voor de aanleg van het fietspad in de Oudemanstraat was de straat gedurende 6 à 8 weken afgesloten voor doorgaand verkeer.

Media