Tolken

Het OCMW-Sociaal Huis werkt met vrijwillige tolken om anderstaligen wegwijs te maken in onze gewone dagdagelijkse levenswijze en hen te helpen de schoolomgeving van hun kinderen beter te leren begrijpen en op te volgen.