Toelage voor jubilerende verenigingen

Doel?
Het lokaal bestuur wilt met deze toelage de vereniging in kwestie financieel ondersteunen in de eventuele organisatie van de viering hiervan. 

Voor wie?
Voor de verenigingen die voldoen aan de basisvoorwaarden en die kunnen aantonen 25 jaar, of een veelvoud daarvan, te bestaan. 

Basisvoorwaarden:

  • Heeft geen financieel oogmerk;
  • Beschikt over een bankrekening op naam van de vereniging;
  • Beschikt over statuten of een huishoudelijk reglement;
  • Kan minstens 12 maanden actieve werking aantonen door middel van een activiteitenverslag, 
    jaarverslag of ander document;
  • Kan een actieve werking voor de komende referteperiode aantonen door middel van een 
    activiteitenkalender of ander document;
  • Beschikt over een verzekering ter bescherming van haar (bestuurs)leden en/of deelnemers. Dit kan via een koepelorganisatie of federatie of op naam van de vereniging zelf.

Wanneer aanvragen? 
De jubilerende vereniging doet haar aanvraag voor de toelage uiterlijk op 15 februari van het jaar waarin de viering zal plaatsvinden. 

Waar aanvragen? 
Vraag hier je toelage aan

Alle informatie en voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement onderaan deze pagina (IV - Toelage voor jubilerende verenigingen pagina 7).